0

Twój koszyk jest pusty.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może składać Usługodawcy reklamacje dotyczące działania www.multitapes.pl jak również dostarczonych towarów.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres sklep@multitapes.pl
3. Reklamowany towar należy odesłać na poniższy adres z dopiskiem „REKLAMACJA”

    INDUCOMP Sp. z o.o.
    ul. Ruchu Oporu 106A
    32-840 Zakliczyn

4. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, 

b. datę złożenia lub i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji, 

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

5.  W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, Usługodawca dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar komplementarny/zastępczy. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 kc, któremu przysługuje prawo do zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy w związku z niezgodnością towaru, co zostało szczegółowo opisane w art. 9 niniejszego Regulaminu.​

Data aktualizacji: 2019-07-05 10:35:00