• +48 501 172 401
Twój koszyk jest pusty
polski English Deutsch
Szybki kontakt

+48 501 172 401+48 501 172 401

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt


Regulamin zakupów w sklepie MultiTapes.pl, obowiązuje od 2015-08-01

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy MultiTapes, działający pod adresem www.multitapes.pl prowadzony jest przez: InduComp Sp. z o.o. z siedzibą w Izabelinie przy ul. ks. Jeremiego 62 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS: 0000298708, z kapitałem zakładowym 50 000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 5213470732
Dane kontaktowe firmy:
InduComp Sp. z o.o.
Tel: +48 (22) 201 06 01+48 (22) 201 06 01, +48 (22) 201 06 02+48 (22) 201 06 02
fax:+48 (22) 201 06 00
email:
sklep@multitapes.pl

2. Sklep internetowy MultiTapes.pl, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej multitapes.pl.

5. Produkty oferowane w sklepie, znajdują się na stronie internetowej multitapes.pl z
zastrzeżeniem par.1 pkt.6

6. Treść sklepu, w szczególności opisy produktów oraz ich ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. W momencie złożenia zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

8. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w sklepie zarejestrowany jest w ogólnokrajowym rejestrze zbioru danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

§2 ZAMÓWIENIA


Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Złożenie zamówienia w sklepie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej multitapes.pl.

3. W celu złożenia zamówienia, klient wypełnienia formularz rejestracyjny, dostępny w sklepie, w zakładce rejestracja.

4. Złożenie zamówienia możliwe jest również w trybie opcji zakupu jednorazowego, nie wymagającego rejestracji.

5. Potwierdzeniem rejestracji w sklepie jest kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.


6. Klient składa zamówienie poprzez wybór produktów ze sklepu, umieszczenie ich w koszyku, dokonanie właściwych opcji zakupów, prawidłowe wypełnienie formularza do wysyłki oraz akceptację zamówienia w sposób zgodny z instrukcją dostępną podczas zakupów.

7. Po złożeniu zamówienia sklep wyśle do klienta wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz instrukcje dotyczącą procesu zakupu zamówionych produktów.

Realizacja zamówień

9. Sklep realizuje zamówienia złożone i potwierdzone przez klienta w sposób zgodny z Regulaminem.

10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

10.1 w przypadku płatności przelewem bankowym: w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. W przypadku zaksięgowania środków z datą przypadającą na dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

10.2 w przypadku wysyłki za pobraniem: w chwili potwierdzenia zamówienia w sposób opisany w § 2 pkt. 8

11. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Modyfikacja zamówienia możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem i uzyskaniu potwierdzenia wprowadzonych zmian.

12. Klient ma prawo do anulowania zamówienia poprawnie złożonego i potwierdzonego z uwzględnieniem par. 13. W przypadku anulowania zamówienia klient zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem telefonicznie oraz złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej.

13. Sklep zastrzega prawo do odmowy anulowania zamówienia w przypadku wcześniejszego skierowania zamówienia do realizacji.

14. Zamówienia realizowane są bezpośrednio z magazynu sklepu lub przy współpracy z dostawcami sklepu.

15. Dostępność produktów sprzedawanych w sklepie jest zróżnicowana. W przypadku niedostępności produktu lub produktów objętych jednym zamówieniem, sklep poinformuje klienta o statusie zamówienia i przybliżonym czasie jego realizacji.

16. Sklep zastrzega prawo anulowania zamówienia w przypadku niedostępności produktu, będącego jedyną pozycją zamówienia. O fakcie tym sklep powiadomi klienta niezwłocznie w formie wiadomości email.

17. W przypadku opisanym w pkt 14 sklep zwróci klientowi kwotę zapłaty za zamówiony towar, jeśli została ona wcześniej uiszczona.

18. Sklep kompletuje produkty dostępne w magazynie sklepu lub dostarczone przez zewnętrznych dostawców.

19. Sklep kieruje przesyłkę do wysyłki po skompletowaniu zamówionych produktów oraz z uwzględnieniem zasad płatności zawartych w Regulaminie.

20. Sklep realizuje zamówienia złożone w ramach sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży. Liczba produktów objętych taką formą sprzedaży jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności ich składania, aż do wyczerpania się zapasów.

21. Sklep zastrzega prawo do jednostronnego anulowania lub modyfikacji zamówienia w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego, przy oznaczaniu produktu, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny.

22. Sklep zastrzega prawo do ustalania indywidualnych warunków sprzedaży, przy zamówieniach obejmujących ilości przekraczające 10 sztuk danego produktu.

23. Sklep zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad objętych Regulaminem.

§3 DOSTAWY


1. Produkty zamówione w Sklepie wysyłane są do klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych oraz z uwzględnieniem warunków płatności określonych w Regulaminie.

2. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez przewoźnika ze Sklepu, do momentu dostarczenia przesyłki klientowi.

3. Czas dostawy nie obejmuje procesu weryfikacji dostępności produktów, weryfikacji poprawności zamówienia i płatności oraz kompletowania produktów do wysyłki.

4. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, na podstawie umowy pomiędzy właścicielem Sklepu a DPD Polska Sp. z o.o.

5. Czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych w przypadku dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

6. Czas dostaw różnych produktów objętych jednym zamówieniem może ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

7. Koszt dostawy wynosi 18,00 PLN/netto i nie jest wliczany w cenę zamawianych produktów. W przypadku zamówień o łącznej wartości powyżej 1000 PLN/netto koszt dostawy pokrywa sklep.

8. Aktualne informacje o kosztach dostawy, dostępne są również w sklepie, w zakładce pomoc, sekcja dostawa.

9. Klient zobowiązany jest do weryfikacji przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia wad mechanicznych lub uszkodzeń otrzymanych produktów, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu kurierowi oraz spisania protokołu niezgodności w obecności kuriera.

10. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, klient uzyskuje prawo własności rzeczy objętych złożonym zamówieniem oraz akceptuje ryzyka związane z ich posiadaniem i użytkowaniem.

11. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu, klient może odebrać osobiście w siedzibie firmy InduComp Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. ul. Zwoleńska 43/43A. W przypadku zamówień odbieranych osobiście, sklep wymaga uprzedniego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu przygotowania towaru dla klienta.

§4 PŁATNOŚCI


1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich netto i brutto.

2. Cena podana przy każdym zamawianym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta z zastrzeżeniem § 2 pkt 21.

3. Sklep zastrzega prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży w formie promocji oraz wyprzedaży.

4. Sklep może udzielić rabatu od ceny podanej przy produkcie.

5. Sklep udostępnia klientom następujące formy płatności:
- płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu,
- za pobraniem: zapłata za towar w momencie dostarczenia przez kuriera,
- gotówką pod adresem:
InduComp Sp. z o.o.
Witowice Dolne 119
33-314 Łososina Dolna .

6. Sklep dokumentuje sprzedaż produktów w formie faktury VAT. Dokumenty wystawiane są zgodnie z opcją wyboru dokonaną przez klienta podczas składania zamówienia.

7. Faktura VAT wystawiana jest w momencie kompletnego przygotowania zamówienia do wysyłki.

8. Przy zamówieniach realizowanych w sklepie, klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.

§5 ZWROT TOWARU


1. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia odbioru towaru. Warunkiem zwrotu towaru w powyższym trybie, jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres sklepu we wskazanym terminie.

2. Towar zwracany w trybie opisanym w par 6. pkt 1, klient zobowiązany jest do odesłania na adres wskazany w par. 1 pkt. 1.

3. Koszt transportu zwracanego towaru leży po stronie klienta.

4. Do zwracanego towaru klient zobowiązany jest załączyć kopie dokumentu zakupu, stosowne oświadczenie opatrzone podpisem ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do przelewu zwracanej kwoty.

5. Warunkiem zwrotu opisanego w par. 6 .pkt. 1 jest zwrot towaru w stanie niezmienionym, przez co rozumieć należy brak śladów eksploatacji, zachowanie oryginalnego opakowania i składu ilościowego otrzymanego towaru.

6. Zwrot uiszczonej wcześniej kwoty zapłaty za towar, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru przez sklep.

§6 GWARANCJA


1. Produkty znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

2. Produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep na podstawie oświadczenia klienta złożonego w formie pisemnej oraz opinii producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

4. Proces rozpatrzenia reklamacji Sklep rozpocznie niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego produktu wraz z reklamacją klienta w formie pisemnej.

5. W przypadku reklamacji uzasadnionej, gwarancja realizowana jest poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na wolną od wad.

6. Sklep wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją.

7. Sklep zastrzega możliwość wyłączenia rękojmi oraz możliwość nie udzielenia gwarancji w stosunku do konkretnych produktów, w szczególności do produktów sprzedawanych jako przecenione w formie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sklep zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem, jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca zamieszkania pozwanego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zasady ogólne, w szczególności przepisy:

* Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych";
* Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny";
* Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego”;
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
* Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny”.© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®